eller
eller

Tidtabellstjänsten Tågavgångar

I tidtabellstjänsten Tågavgångar kan du kontrollera tågens avgångs- och ankomsttider på alla stationer för persontrafik i Finland. Uppgifterna grundar sig på tågens trafikinformation i realtid.


Sök tidtabeller via fältet Sökning. Skriv in stationen eller tågnumret i sökfältet och välj alternativet från listan. Du kan lägga till den sökta tidtabellen i Favoriter genom att klicka på ikonen uppe i högra hörnet av tidtabellen. Favoriterna som du sparat visas som snabbval i boxen Favoriter.

 För att spara favoriterna används cookies. Då du använder tjänsten, godkänner du att cookies används.


Via tjänsten kan du också lätt skapa en tidtabellsvy som uppdateras automatiskt till exempel på datorskärmen eller på en tv-skärm i en reception. Tidtabellsvyn kan också infogas i en befintlig webbsida. Du kommer åt dessa funktioner via ikonen som finns nere på sidan i tidtabellsvyn.


Finrail Oy står i centrum för den finländska järnvägstrafiken. Centrala tjänster är trafikledningen och säkerheten på järnvägarna, trafikplaneringen, verksamheten vid driftcentralerna och passagerarinformationstjänster i anslutning till tågresor. Finrail svarar för regleringen och tryggandet av trafiken på statens bannät.